M2M İzleme Sistemleri

Normal şartlar altında bekleme konumunda gözlemlenemeyen bir akü arızası
ya da yağsız kalmış bir jeneratör motoru ancak cihaz devreye girdiğinde
ortaya çıkar ve enerji kesintisinde görevi elektrik sistemini ayakta tutmak olan
sistem kolayca giderilebilecek bir aksaklık sebebiyle görevini yapamaz hale gelir
ve telafisi mümkün olmayan zararlar meydana gelebilir.
Fsm sistemi ile arızaları meydana gelmeden önce algılayarak müdahale edebilirsiniz.